Ortodontik tedavinin amacı sadece dişlerdeki çapraşıklığı, çenedeki uyumsuzluğu düzelterek kişiye estetik bir katkıda bulunmak değildir. Bunun yanı sıra olması muhtemel diş çürükleri, diş ve diş eti hastalıkları, eklem problemlerini engellemek de  bu uzmanlık alanın görevlerinden biridir.

Ortodonti de ilk muayene ne zaman yapılmalıdır?

Her bilinçli ebeveyn; çocuğunu görünür bir problemi olmasa da 6-7 yaşlarına geldiğinde ortodonti uzmanına kontrole götürmelidir.

Bunun haricinde;

  • Ağızdan nefes alan veya geniz eti problem olan
  • Uzun müddet emzik kullanmış olan
  • Parmak emme alışkanlığı olan
  • Dudak-damak yarığı olan
  • Diş eksikliği olan veya çenesine sert bir darbe almış olan
  • Anne veya baba tarafında alt veya üst çenesi çok ileride/önde olan
  • Halk arasında dişleklik diye tabir edilen durum gözleniyorsa (üst ön dişleri çok ileride olan çocuklar düştüğünde ön dişlerinin kırılma olasılığı çok fazladır)
  • Herhangi bir nedenden ötürü erken süt dişi çekimi yapılan
  • Dişlerde çapraşıklık olduğu düşünülen her çocuk mutlaka ortodonti uzmanına muayene olmalıdır.

Anne ve babalar günümüzde çocuklarının ağız sağlığı ile yakından ilgilenmektedirler. İlk ortodontist ziyareti süt dişlerin düşmeye daimi dişlerin sürmeye başladığı 6-7 yaşlar civarında yapılırsa bazı ortodontik problemler yetişkin döneme ertelenmeden süt dişlenme döneminin sonlarından itibaren çok basit girişimlerle giderilebilir.

Ortodontist süt dişlerinin düşme ve daimi dişlerin sürme evresi boyunca bu dişlerin birbirleriyle çarpışmadan, kendi yollarında sürmeleri ve konumlanması doğrultusunda bir trafik polisi gibi yönlendirici olacaktır. Farklı ortodontik anomalilerin tedavisi için farklı yaşlar uygun olacaktır. İlk ortodontist ziyaretinde ortodontist, klinik tecrübe ve öngörüsü ile ortodontik anomali oluşup oluşmayacağını ve en uygun tedavi zamanının ne zaman olacağını aile ile paylaşacaktır. Parmak emme gibi bazı kötü alışkanlıklar erken yaşta ortodontistin yardımı ile terk edilebilir.